Forårsmøde 31/5 2022 kl. 19.00

Indlæg fra LE34
LE34 LER 2
LE34 Indberet graveskader

Læs resten

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 2021

Referat af repræsentantskabsmødet 2021referat underskrevet

Formandsberetning 2018-2021

Revideret regnskab 2020-2021 underskrevet

Revideret regnskab 2019-2020 underskrevet

Revideret regnskab 2018-2019 underskrevet

Faxe Kommunes præsentation på vandrådsmødet

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 14/10 2021

Kl. 19.00 på Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede.

Tilmelding senest 12/10 til formand@dalby-rodevandvaerk.dk, 22303572.

Dagsorden:
19.00 Velkomst og præsentation af dagens foredragsholdere:
Tinna Mia Jensen , Faxe Kommune
Camilla Stenholt Dencker, Faxe Kommune

Tinna og Camilla vil fortælle om grundvandsredegørelsen udarbejdet af Rambøll i 2020, BNBO, takstblade, udledningstilladelser og kontrolprogrammer samt kommuneplanen.
Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål indenfor områderne og give os et godt op
læg til vort fremtidige samarbejde med Faxe Kommune og give os alle en god basis for det videre samarbejde omkring de enkelte aktuelle områder.

Ca. 20.15 En kort pause.
20.25 Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget og årskontingent for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkommet forslag:

  Forslag er kommet fra Thomas, Fakse Ladeplads om grundvandssamarbejde i Fakse Kommune.
  Lad os drøfte mulighederne og interessen for at oprette et grundvandsamarbejde imellem vandværkerne for at sikre vort grundvand og styrke vores samarbejde mellem vores almene vandværker. Se vedlagte indlæg i Vandposten marts 2021, side 22 23.

  Forslag om revision af vores regulativ fra Leestrup Vandværk.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer.
 9. Eventuelt, herunder gensidig orientering fra medlemsvandværkerne.

  21.45 Medlemmernes ønsker for vores fremtidige møder i Faxe Vandråd.

  22.00 Tak, for i aften.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 2018

Referat af repræsentantskabsmødet 2018

Formandsberetning 2018 doc-fil

Regnskab_2017-2018
Revideret regnskab 2017-2018 underskrevet

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde tirsdag 23. oktober 2018

afholdes kl. 19.00 hos Østdansk Landboforening, Center Alle 6, 4683 Rønnede.

Dagsorden

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være indsendt til formanden inden den 15. sep. 2017 ifølge vedtægternes § 4. (Desværre overskredet for i år, men gode emner kan altid drøftes under evt. for at give guldkorn til bestyrelsen).

Som foredragsholder har vi fået Jesper Thvilum til at komme og fortælle om den nye LER.

Desuden planlægger vi at bruge lidt mere tid på internt kommunikation (evt. summe grupper om et vandaktuelt emne).

For at vi kan få mest glæde at hjælpe hinanden er det vigtigt at mange møder op.

Dagsorden starter med indlæg af Jesper Thvilum og herefter repræsentantskabets generalforsamling og til slut efter beværtningen fortsættes med interne dialog om diverse emner. Forslag til emner der ønskes taget op er meget velkomne.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Faxe Vandråd
(Dalby-Rode Vandværk)
v/Bjarne Dickow
formand@dalby-rodevandvaerk.dk
22303572

Udgivet i Om Vandrådet | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 2017

Referat af repræsentantskabsmødet 2017
Formandsberetning 2017 word-fil

Regnskab_2016-2017
Revideret regnskab 2016-2017-underskrevet

 

Indlæg om persondataforordningen

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 23/10 2017

afholdes mandag 23. oktober 2017 kl. 19.00 på Østdansk Landboforening, Center Alle 6, 4683 Rønnede. Læs resten

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Aflyst – Temamøde 17/5 2017

Temamødet er aflyst på grund af for få tilmeldte. Læs resten

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 2016

Referat af repræsentantskabsmødet 2016
Formandsberetning 2016 (wordfil)

Regnskab 2015-2016
Revideret regnskab 2015-2016

Indlæg om regnskabsvejledning for mindre vandværker

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Repræsentantskabsmøde 25/10 2016

Der afholdes repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. okt. 2016 kl. 19.00
på Østdansk Landboforening, Center Alle 6, 4683 Rønnede. Læs resten

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar